fredag 31 oktober 2014

Wish you all a Happy Halloween..

Halloween photo fr5-1.jpg
“The Halloween Witch”
by Jack Prelutsky
Night Ladys Star
She comes by night, in fearsome flight,
In garments black as pitch,
the queen of doom upon her broom,
the wild and wicked witch,
Night Ladys Star
a crackling crone with brittle bones
and dessicated limbs,
two evil eyes with warts and sties
and bags about the rims,
Night Ladys Star
a dangling nose, ten twisted toes
and fold of shriveled skin,
cracked and chipped and crackled lips
that frame a toothless grin.
Night Ladys Star
She hurtles by, she sweeps the sky
and hurls a piercing screech.
As she swoops past, a spell is cast
on all her curses reach.
Night Ladys Star
Take care to hide when the wild witch rides
to shriek her evil spell.
What she may do with a word or two
is much too grim to tell.
Night Ladys Star
Halloween photo halloween-4.gif


torsdag 30 oktober 2014

Because it will soon be over..

Halloween photo targy120_zps7ae4d041.png
“Halloween is Here”
by Debbie
Night Ladys Star
It's time for Halloween..
A day for trick or treat..
When the kids dress up in costume..
And walk proudly down the street..
Night Ladys Star
They ring alot of door bells..
And collect alot of candy too..
And if they happen to see a ghost..
They will be greated with a boo..
Night Ladys Star
Pumpkins light up the windows..
And decorations adorn the front yard..
So be careful when you come in..
Because the skeleton will be on guard..
Night Ladys Star
So go have alot of fun..
And don't have any fear..
Because it will soon be over..
And you'll have to wait till next year..
Night Ladys Star
Night Lady
The Witch Shalima
Halloween photo n07_zps426e0344.png
Halloween photo Halloween16.jpg


måndag 27 oktober 2014

How The Witches got there..

Halloween photo ff99e0ef.jpg
“Witch in my mailbox”
OHHH NOOO!!
Night Ladys Star
There are witches in my mailbox.
What am I to do?
Night Ladys Star
I found them there this morning,
doing things they shouldn't do!!
How the witches got there,
I haven't got a clue.
Night Ladys Star
But they won't be there much longer
because I'm sending them to
YOU!!!!!!
Night Ladys Star
You've been Witch Kissed!
Before the warts begin to spread,
pass the kisses on instead!
- Unknown-
Night Ladys Star
Night Lady The Witch
Shalima
Halloween photo Halloween22.gif
Halloween photo Halloween25.gif


onsdag 22 oktober 2014

Tonight..

Gothic photo szurke3838_zps1c72fa0f.png
“Midnight Secrets”
Night Ladys Star
In the dark, I came alive..
 tonight I found my way ~into the light .
Night Ladys Star
Camouflage in lace, my skin glisten..
Towards the wind, I listen!
Skin of envy and gold..
My limbs suddenly unfold,
Gracefully I follow the air, I found myself without a care,.
 Every moment, every feeling felt erotically insane..
Seductively, the night whispers my name..
A freedom flight..
into the night..
Night Ladys Star
 My breast, not of a little girl..
Beyond the hazels, into another world..
My life until this point had been a riddle..
My fingers slither, a play without a fiddle..
Night Ladys Star
Circles with motion..
Vibrations and self-soothing lotion..
I touch my self gently..
Thinking of you relentlessly,.
 Looking around..
Night Ladys Star
The night echoes a whimpering sound..
I want to see, and embrace the secrets inside me..
I squeeze the damp enigma charcoal sheets..
Moaning and moaning, repeatedly..
Tucking my silk pillows, groping my knees..
I rub my lids slowly, satisfactorily complete..
Falling back into the realm of counting sheep..
Night Ladys Star
Tonight
NL
Bok photo 03_zps2e30fc05.png 


måndag 20 oktober 2014

Vårt Släktträd..

Africa photo africa2.jpg
“Död fiskare länk till vår arvsmassa”
Night Ladys Star
För första gången har forskare klarlagt den fullständiga
arvsmassan hos ett äldre skelett från Afrika söder om
Sahara mänsklighetens vagga det visar att skelettet tillhörde
en man som genetiskt sett är den äldsta vi känner till..
Night Ladys Star
Mannen antagligen en fiskare dog 315 är före vår tideräkning
det vill säga ungefär samtidigt som Alexander den store..
Fyndet presenteras i Genome Biology and Evolution och
visar att mannen är vår närmaste länk hittills till en
gemensam anmoder..
Night Ladys Star
Han tillhör den äldsta linjen på människans släktträd som
vi känner till säger Vanessa Hayes vid Garvan Institute
Sydney till New Scientist alla människor har mito-
kondrier som enbart ärvs på mödernet..
Night Ladys Star
Mitokondrier innehåller DNA och om man spårar denna
arvsmassa bakåt i tiden hamnar man till slut hos en
kvinna känd som “Mitokondrie – Eva”..
Night Ladys Star
Hon levde i Afrika för mellan 100 000 och 200 000 år
sedan och alla människor på vår jord härstammar från
henne denna kvinna var inte den första människan
eller ens den enda men alla andra linjer har
dött ut på vägen....
Källa: Metro
Night Ladys Star
Night Lady
 
Leo photo 27807433.png


tisdag 14 oktober 2014

Skriva i Sand..

Sunrise photo f2187edd.jpg
“Ökenvandringen”
Night Ladys Star
Två vänner gick tillsammans genom öknen..
Vid ett tillfälle uppstod ett gräl mellan dem varvid en av
dem slog till den andre i ansiktet..
Night Ladys Star
Den som blev slagen blev ledsen över detta och utan
att säga någonting skrev han i sanden:
"I DAG SLOG MIN BÄSTA VÄN MIG I ANSIKTET"
Night Ladys Star
Dom fortsatte vandra till som kom fram till en oas
där de bestämde sig för att bada den som blev slagen i ansiktet
fastnade i gyttjan på bottnen och var nära att drunkna när
hans vän räddade honom..
Night Ladys Star
När han återhämtat sig ingraverade han på en sten texten:
"I DAG RÄDDADE MIN BÄSTA VÄN LIVET PÅ MIG"
Night Ladys Star
Vännen som hade slagit och räddat livet på kamraten frågade
honom: Efter det att jag slagit dig skrev du i sanden
och nu skriver du på en sten, varför?
Night Ladys Star
Vännen svarade:
När någon gör oss illa borde vi skriva det i sanden
där förlåtelsens vindar kan sudda bort det men när någon
gör något gott för oss, måste vi ingravera det i sten där
ingen vind någonsin kan sudda bort det..
Night Ladys Star
Vad är sensmoralen av detta?
Lär dig att skriva ned i sand det som sårar dig 
och att ingravera din lycka i sten.
- FÖRFATTARE OKÄND -
Night Ladys Star
Night Lady


tisdag 7 oktober 2014

Night's are born with hope in eyes..

Elf photo mavka7878_zps818b8f0f.png
“Stardust Nights”
Night Ladys Star
Nights unclear...
Nights been here in anguish and cheers.
Nights are adorned with reverent chandeliers.
Nights we sleep.
Nights we weep.
Night Ladys Star
Nights we think and dreams we keep
Nights have precious relics in ark
Nights turn brightest things to dark
Nights make lightest things to spark
Nights are quiet
Night Ladys Star
Nights bring peace to day long fight
Nights are when romance ignites
Nights are true, ever robed in darkest hue.
Nights are always touched by blue.
Night Ladys Star
Nights love, has left me imbued.
Nights are born, with hope in eyes.
Nights just long, for day to rise.
Nights in love, for day it dies
Night Ladys Star
Auroras pride left nights in sigh.
Nights believe that time is nigh,
A day when sun will rise so high,
Heartstrings will tug d brighter sky,
To embrace the stardust night an cry...
-Purple Lilac-
Night Ladys Star
Night Lady
The Moon photo 052518-grunge-icon-natural-wonders-moon_zpse1911a26.png