Vikings

The Last Vikings
Viking photo NightLadyTheBoneless.jpg
"Välkommen till Viking Imperiet.. Följ Deras Fotspår"
Gorm give me my Vikingname it is
Night Ladys Star 
Night Lady The Boneless
 Night Ladys Star
Ask Him For Your Name click on the link
Vikings photo 14-3.gif
"Birka Vikingastaden"
Birka var under vikingatiden en viktig handelsplats i Svearnas rike
Night Ladys Star
För 1 200 år sedan uppfördes en ny handelsplats vid en av
Östersjöns vikar.. Platsen fick namnet Birka och blev Sveriges första stad
Night Ladys Star
Birka var En handelsplats anlagd på 700-talet och i bruk till  900-talet.
Den är belägen på ön Björkö i Mälaren i Adelsö socken i Ekerö kommun
Birka och Hovgården "på Adelsö" är gemensamt upptagna på
UNESCOs världsarvslista
Night Ladys Star
Vikings photo 14-3.gif
Fritt Översatt
Nightlady - The Boneless
Night Lady The Boneless photo 13.gif


Inga kommentarer: